Regulamin

Regulamin

Serwis www.pociachane.pl prowadzony jest przez firmę PPH DOMIN Piotr Karyga z siedzibą przy ul. Kościelnej 33, 76-248 Dębnica Kaszubska, identyfikującą się numerami NIP 8390001967 oraz REGON 770551643.

 1. PPH DOMIN Piotr Karyga prowadzi sprzedaż internetową wyrobów dekoracyjnych z różnego rodzaju materiałów. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.pociachane.pl.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.
 3. Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu, z wyłączeniem sporadycznie wykonywanych prac modernizacyjnych powodujących brak dostępności do serwisu.
 4. Powyższe zamówienia realizowane są w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1700 pod warunkiem, że w dniach tych nie przypada święto ustanowione prawem.
 5. Wszystkie ceny produktów podane w serwisie www.pociachane.pl zawierają podatek VAT. Podane ceny są wiążące w momencie składania zamówienia.
 6. Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji po dokonaniu płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji; brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia.
 7. Zamówienie wiążę się z akceptacją niniejszego regulaminu w wersji, która obowiązuje w dniu zamówienia.
 8. Zawartość strony www.pociachane.pl nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. K.C. Złożenie Zamówienia przez Kupującego nie oznacza zawarcia ze Sprzedawcą Umowy.
 9. Składając Zamówienie na www.pociachane.pl Kupujący składa Sprzedawcy ofertę zakupu Towaru objętego Zamówieniem.
 10. Umowa Kupującego ze Sprzedawcą zostaje zawarta w chwili dojścia do Kupującego oświadczenia Sprzedawcy o akceptacji złożonego przez Kupującego Zamówienia.
 11. Sprzedawca zobowiązując się w ramach Umowy, zawartej w wyżej wskazany sposób, do realizacji Zamówienia w terminie nie dłuższym niż 72h od momentu opłacenia zamówienia.
 12. W szczególnych okresach w ciągu roku czas realizacji może zostać wydłużony, o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pośrednictwem maila lub telefonicznie o prognozowanym opóźnieniu zamówienia.
 13. Sprzedawca oświadcza, że realizacja zamówienia nie jest równoznaczna z dostarczeniem towaru do Kupującego. Wysyłka dokonywana jest za pośrednictwem firm kurierskich w terminie nie późniejszym niż 72h od chwili dokonania wpłaty. Jeżeli miałoby się zdarzyć inaczej, zostaną Państwo poinformowani. Natomiast czas realizacji dostawy towaru zależny jest od wybranej formy wysyłki i może trwać do 7 dni roboczych. Jako sprzedawca nie bierzemy odpowiedzialności za sposób i terminowość wykonania usługi dostarczenia przesyłki przez firmy kurierskie.
 14. Jeżeli wysłana przez Sprzedawcę paczką dotrze do Kupującego, ten ma obowiązek sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera i jeżeli wysłany towar uległ zniszczeniu podczas transportu sporządzić odpowiedni protokół. Tylko w takim wypadku Sprzedawca będzie rozpatrywał reklamację ze strony Kupującego.
 15. W podstronie formy płatności zawarte zostały wszystkie informacje dotyczące opcji płatności.
 16. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową poprzez adres pociachane@pociachane.pl lub telefoniczną w ciągu 8 godzin po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu można kierować zapytanie dotyczące opcji wprowadzenia zmian kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (BOK).
 17. Produkty dekoracyjne, które są specjalnie personalizowane na życzenie Konsumenta zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz 827 art.38) nie podlegają zwrotom, gdyż ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż.
 18. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia drogą mailową poprzez adres pociachane@pociachane.pl lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się z BOK.
 19. PPH DOMIN Piotr Karyga zastrzega sobie możliwość zaproponowania zamiany produktu lub odmowy realizacji zamówienia w sporadycznych przypadkach niezależnych od serwisu, gdy wykonanie lub doręczenie produktu jest niemożliwe. W przypadku odmowy kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.
 20. PPH DOMIN Piotr Karyga zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia w przypadku, gdy pojawi się w nim nieprawidłowa informacja będąca wynikiem nieświadomego błędu pracownika lub systemu Shoplo. Może to dotyczyć błędnie wprowadzonej informacji w podstronie produktu lub ofercie, np. ceny, opisu, zdjęcia.
 21. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru zostanie on zwrócony do PPH DOMIN, a zapłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 22. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta.
 23. PPH DOMIN Piotr Karyga odpowiada za oferowane produkty do wysokości wartości zamówienia złożonego przez Klienta.
 24. Wszystkie reklamacje Klient zobowiązuje się składać drogą mailową na adres pociachanetoppery@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia oraz powód reklamacji.
 25. PPH DOMIN Piotr Karyga zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych kontaktowych klienta podanych przy składaniu zamówienia do kontaktu w sprawie związanej z danym zamówieniem. PPH DOMIN Piotr Karyga zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości reklamowych w postaci newsletterów drogą mailową oraz smsów do osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie tego typu materiałów w jednym z serwisów należących do PPH DOMIN Piotr Karyga.
 26. Wszystkie treści i materiały znajdujące się na stronie www.pociachane.pl należą do firmy PPH DOMIN Piotr Karyga i tym samym objęte są ochroną praw autorskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm. – j.t.).
 27. PPH DOMIN Piotr Karyga zastrzega sobie prawo do zmiany danego Regulaminu oraz jego podstron w dowolnym czasie. Zmiany te zobowiązują w zamówieniach składanych od momentu w którym zostały one wprowadzone.
 28. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w www.pociachane.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
 29. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 30. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl